Opvang asielzoekers uitbesteden aan Rwanda onrechtvaardigHet is het zoveelste wanhopige en tot mislukken gedoemde idee om asielzoekers in Nederland – en ook in Europees verband – de deur te wijzen, nog voordat ze daar überhaupt door zijn binnengetreden. Eerder werden deals gesloten met het door oorlog en terreur geteisterde Libie, met Turkije en met Afrikaanse landen. Geld speelt voor Europese landen geen rol, universele mensenrechten helaas evenmin.
De motie van de rechtse gelegenheidscoalitie gaat voorbij aan een aantal cruciale elementen. Mensen die oorlog, geweld, repressie ontvluchten hebben volgens het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties, ook door Nederland geratificeerd, recht op een eerlijke procedure in het land waar ze asiel aanvragen., Terugsturen naar welk ander land, het zogenoemde ‘refoulement’ is volgens dit verdrag verboden. Denemarken heeft dat eerder al in niet mis te verstane woorden te horen gekregen van de Europese Commissaris voor Migratie Ylva Johansson. En ook de VN Vluchtelingenorganisatie wees het plan van Denemarken faliekant af.
Eerder deed Groot Brittannië een poging om asielzoekers naar Rwanda te sturen voor opvang en procedure. Het plan liep stuk op een negatieve uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En hoewel de Britten andere wegen proberen om hun zin te krijgen, is er tot op de dag van vandaag nog geen asielzoeker door Londen naar Rwanda gestuurd. Intussen heeft de Britse regering wel al 150 miljoen euro aan het Afrikaanse land betaald.
De keuze voor Rwanda is tegen internationale verdragen maar levert bovendien niets op. Dat hebben de deals met Libie, Turkije en andere Afrikaanse landen de afgelopen jaren pijnlijk bewezen. De migratie gaat onverminderd door.
Hoe het wel kan, bleek deze week uit een overeenkomst die Duitsland heeft gesloten met Gambia. In ruil voor het terugnemen van illegalen uit dit Afrikaanse land, accepteert Duitsland legale migranten uit Gambia. Die worden uitgenodigd zijn om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen.
Deze deal weerspiegelt inzicht in en aanpak van een doordacht en menselijk migratiebeleid, gebaseerd op wederzijdse respect en behoefte. Ze kan een einde maken aan illegale en vaak dodelijke migratie en pakt mensenhandel aan. Ze scheidt arbeidsmigratie van vluchtelingen, omdat het onterechte asielaanvragen drastisch vermindert. Daarmee wordt ook het doel bereikt dat de bonte rechtse coalitie wil. Maar dan wel op een humane intelligentie manier, want iedereen heeft hier baat bij.


Comments

No comments posted

Your comment


ANTI-SPAM:


Overview