100.000.000 vluchtelingen en de Nederlandse bijdrageVorig jaar sloegen honderd miljoen (100.000.000) mensen op de vlucht. Honderd miljoen vaders, moeders, heel veel kinderen. Buschauffeurs, hoogleraren, verpleegsters, onderwijzers, bakkers, meubelmakers, veehandelaren, boeren, loodgieters, timmerlieden…

Nederland ontving vorig jaar ruim 34.000 asielaanvragen van die 100.000.000. Dat is 0,00003 procent van het totaal. Oftewel net zoveel mensen als er in de gemeente Maassluis wonen.

In 2021 sloegen tachtig miljoen mensen (80.000.000) mensen op de vlucht. Tachtig miljoen vaders, moeders, heel veel kinderen. Buschauffeurs, hoogleraren, verpleegsters, onderwijzers, bakkers, meubelmakers, veehandelaren, boeren, loodgieters, timmerlieden…

Nederland ontving in 2021 ruim 26.000 asielaanvragen van die 80.000.000. Dat is ongeveer 0,0003 procent van het totaal. Oftewel net zoveel mensen als er in de gemeente Wassenaar wonen.

In de jaren 2015 tot aan 2020 steeg het aantal vluchtelingen wereldwijd van zestig miljoen (60.000.0000) naar die al eerder genoemde 80.000.000. Zestig miljoen vaders, moeders, heel veel kinderen. Buschauffeurs, hoogleraren, verpleegsters, onderwijzers, bakkers, meubelmakers, veehandelaren, boeren, loodgieters, timmerlieden…

Nederland ontving in 2015 ruim 44.000 asielaanvragen (een dorp ter grootte van Uden), in 2016 21.000 asielaanvragen (Zundert, om maar iets te noemen), in 2017 18.000 (Enkhuizen, sic!), in 2018 24.000 aanvragen (de gemeente Baarn), in 2019 waren het er 25.000 (de gemeente Eijsden-Margraten)…

En natuurlijk onverminderd met promille tot ver achter de komma ten opzichte van het totaal aantal vluchtelingen. De vijf grootste ontvangers van vluchtelingen wereldwijd waren en zijn Turkije, Colombia, Oeganda, Pakistan en Duitsland. Op het laatste land na geen toeval de buurlanden van de landen waar mensen massaal wegvluchten vanwege oorlog, respectievelijk Syrië, Venezuela, Zuid Soedan en Myanmar.

Sinds 1994 – tot op vandaag het topjaar met 50;000 asielaanvragen - is Nederland er geen enkele keer in geslaagd een juist aantal te verwachten asielverzoeken in te schatten. Consequent zijn die cijfers elk jaar te laag. Dat heeft niet te maken met gebrek aan kennis. Instellingen als het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de IND, de Adviesraad voor Migratievraagstukken, het CBS geven, op basis van wereldwijde trends aan wat er werkelijk te verwachten valt. De toename van oorlogsgeweld in de rest van de wereld, klimaatverandering, repressie liggen aan de basis van die trends.

Dat er niettemin elk jaar weer veel te dure en humaan onmogelijke noodoplossingen worden bedacht, te laat, of zelfs geheel niet, komt dus niet door gebrek aan kennis, en kan – in het licht van de afgelopen dertig jaar – ook niet komen door ervaring wijs geworden…

Als de politiek de IND voldoende capaciteit geeft om 34.000 asielzoekers binnen de wettelijke termijn van 90 dagen afdoende te beantwoorden, betekent dit winst voor iedereen: snellere procedures, sneller duidelijkheid voor de asielzoeker, minder werkdruk per IND-medewerker .

Als elk van de 342 Nederlandse gemeenten 100 asielzoekers per jaar huisvest, voor de periode van de procedure van 3 maanden, is de opvang van 34.000 van hen gegarandeerd., En zal niemand klagen over gebrek aan draagvlak, integendeel. Honderd nieuwe buren zijn vlot geïntegreerd.

Dat dit niet gebeurt komt door de al decennia bestaande politieke onwil – bij rechts, maar ook bij links - om te erkennen dat Nederland een bijdrage hoort en kan leveren voor 0,00003 procent solidariteit in een mondiale vluchtelingenopvang. Oftewel een ‘probleem’ ter grootte van Uden. Of Eijsden Margraten. Wassenaar, desnoods per jaar.

Maar ja. Dat vergt wat politieke moed en dadendrang. Makkelijker is om te zeggen dat ze maar niet meer mogen komen, de vaders, moeders, heel veel kinderen. Buschauffeurs, hoogleraren, verpleegsters, onderwijzers, bakkers, meubelmakers, veehandelaren, boeren, loodgieters, timmerlieden…

En dus blijven doormodderen zoals de afgelopen drie decennia.
Comments

No comments posted

Your comment


ANTI-SPAM:


Overview