Blog

Ik maak me zorgen • Dat een Koerdische vluchtelingenkind, nu partijleider van de rechtse VVD, haar lot in handen heeft gelegd van een man die vluchtelingen “verkrachters”, “tsunami”, “tuig” noemt, die haar ministerschap ontkende omdat ze een dubbel paspoort had.
 • Dat ruim één miljoen medeburgers met een islamitische achtergrond door deze man worden weggezet als mensen met een “achterlijke godsdienst” zich te buiten gaan aan “multiculturele misdaden” en dus in zijn Nederland niet thuis horen
 • Dat media deze man als “Milders” beschrijven, terwijl diezelfde meneer journalisten “tuig van de richel” noemt
 • Dat de Tweede Kamer nu wordt beheerst door een partij wier leider diezelfde volksvertegenwoordiging “een nepparlement” noemt
 • Dat deze man veroordeeld is voor groepsbelediging omdat hij opriep Marokkaanse medeburgers het land uit te zetten. En dat zijn reactie is dat “in Noord Korea de rechtstaat beter functioneert dan in Nederland” en hij zich niets gelegen laat liggen aan de rechterlijke uitspraak
 • Dat de verzorgingsstaat, ooit begonnen onder Vadertje Drees, straks alleen voor de “Henk en Ingrid ”van die man zijn, en niet voor “Ahmed en Fatima”.
 • Dat artikel 1 van de Grondwet ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ door deze man al 17 jaar lang, zolang als hij in het door hem getypeerde nepparlement zit, wordt gebruuskeerd, genegeerd, vertrapt, bespuwd, met woorden, en straks met daden
 • Dat tweeëneenhalf miljoen mensen voor deze man hebben gestemd, niet omdat ze racisten zijn, maar wel met de kennis dat ze voor een racist hebben gekozen
 • Dat gesproken wordt over de vorming van een ‘centrumrechtse regering’, terwijl de belangrijkste speler in zo’n mogelijk kabinet een extreemrechtse partij is,
 • Dat die partij uit de Europese Unie wil, het vluchtelingenverdrag wil opzeggen, die moslims het land uitzet, die zegt op te komen voor ‘echte Nederlanders’ en daarmee bedoelt iedereen die vóór de echte Zwarte Piet is, voor koloniaal erfgoed, voor klimaatopwarming, voor uitsluiting van alles wat van buiten komt, van buiten het polderland, voor Poetin, voor Netanyahu...
 • Dat er verstandige politici zijn die vinden dat we het maar eens moeten proberen met die man, omdat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend en meer van die clichématige dooddoeners
 • Dat die politici de geschiedenis slecht kennen, en dat we daarvoor niet eens naar de dertiger jaren van de vorige eeuw terug hoeven te gaan, maar zie Hongarije waar de democratisch gekozen Orban de rechtsstaat tot de grond toe heeft afgebroken – de eerste die de extreemrechtse man hier feliciteerde; zie Italië waar een fascistische premier de rechten van homoseksuelen afneemt als eerste stap naar terug naar af
 • Dat deze man en die soortgenoten gemeen hebben dat “de buitenlander” de schuld is, de schuld van alles: te dure zorgrekening, te weinig huizen, teveel files, te drukke treinen, te volle opvangcentra, te weinig verpleeghuizen, klimaatverwarming. De buitenlander is immers altijd de schuldige.
 • Daarom en om alle schouderophalende, “valt wel mee” burgers, verklarende, eindeloos duidende analisten, en sussende politici “ga maar rustig slapen…” daarover maak ik me nog het meeste zorgen.
 • Dat we niet zien, willen weten, hoe de democratie wordt bedreigd… en niet verdedigd. De democratie is zo sterk als haar zwakste schakel.

Ongehoord besluit over Ongehoord NederlandVan staatssecretaris Uslu mag de omroep Ongehoord Nederland doorgaan. Misschien bedoelt ze het niet direct zo, maar impliciet betekent haar besluit deze week om de omroep de zendmachtiging niet te ontnemen, dat haat zaaien, racisme, vreemdelingenhaat en xenofobie nog vier jaar mogen uitgezonden op radio en tv. Want dat is wat Ongehoord Nederland, onder leiding van vooral erg voormalig oorlogsverslaggever Arnold Karskens doet.

Tegen alleen al één uitzending, die van september vorig jaar, kwamen 1700 klachten binnen bij de Ombudsvrouw van de NPO. Ze gaf de klagers grotendeels gelijk en de NPO besloot mede daarop een boete op te leggen aan Karskens’ spreekbuis. Er volgden daarna nóg twee boetes, want de vooral heel erg voormalig oorlogsverslaggever bleek hardleers, horende doof, ziende blind.

Daarom vroeg de NPO aan D66 staatssecretaris mediazaken Uslu om de zendmachtiging in te trekken. Een unicum, nog nooit gebeurd. Maar het kan, zeker nadat de Tweede Kamer vorig jaar in een motie die kans nadrukkelijk heeft geboden. Juist ná en óm de bewuste uitzending van Karskens spreekbuis en de 1700 klachten.

Uslu doet het niet, de zendmachtiging intrekken. “Om juridische redenen”, zegt ze. Want ze wil zich absoluut niet mengen in de inhoud van Karskens’ spreekbuis. Om er in één adem aan toe te voegen dat die de laatste tijd toch echt verbetering laat zien. Dus laat ze zich wel uit over de inhoud.

Als het om racisme en andere inhoudelijke oordelen gaat, vervolgt de D66 mevrouw, dan is dat aan het Commissariaat van de Media. Wat zegt dat Commissariaat? Nou, daar gaan wij niet over, dat moet de strafrechter uitmaken. Wat let het Commissariaat om aangifte te doen? Daar is even niet over nagedacht, want het kan natuurlijk wel.

Wat in de opvatting van Uslu én het Commissariaat ontbreekt is simpelweg: moed. Want net als het Commissariaat de moed kan tonen om wél aangifte te doen, zodat de door haar gewenst weg naar de strafrechter wordt bewandeld. Zo kan Uslu de Karskens’ spreekbuis wél verbieden, en kan de laatste daartegen beroep aantekenen, als hij wil.

Dit speelt zich allemaal af in de aftermatch van de verkiezingsuitslag van vorige week. Volgens D66 mevrouw Uslu is er geen enkel verband, puur toeval. Maar Karskens ziet dat anders: "In Hilversum waait een linkse wind. Maar de verkiezingen hebben aangetoond dat heel veel Nederlanders ons geluid willen horen. Wij zijn de publieke omroep."

Volgens de heel erg voormalig oorlogsverslaggever is Uslu “een wijze vrouw” met haar besluit. Als wijs synoniem is aan laf, dan heeft hij gelijk. En oorlogsverslaggevers, voormalig of niet, zijn altijd blij met lafheid aan de overzijde van het schootsveld.

De verliezers zijn niet alleen de NPO en haar Ombudsvrouw. Maar vooral de 1700 klagers, en al die anderen die nog niet bekomen zijn van de verkiezingsuitslag. Want ook al is het besluit van Uslu juist nu toeval (of niet), het tekent de droeve, nare tijdgeest.

 


Meneer Omtzigt, beste PieterU heeft naam gemaakt en respect afgedwongen met de Toeslagenaffaire. Uw partij Nieuw Sociaal Contract is gebaseerd op een nieuwe bestuurscultuur. U wilt dat graag realiseren, door mee te regeren, zei u na uw eclatante verkiezingsoverwinning. Gefeliciteerd.

Beste Pieter. Wilt u dat doen met de heer Wilders? U zei in interviews dat u niet tegen personen bent, maar tegen partijprogramma’s. Beste Pieter, Geert Wilders IS de PVV, er zijn geen andere leden dan hij. Hij is de personificatie van de meest ondemocratische partij van Nederland.

Beste Pieter. De heer Wilders is slechts twee jaar geleden (sic!) door de Hoge Raad veroordeeld voor ‘groepsuitsluiting’ vanwege zijn minder Marokkanen uitspraak. Gaat u echt samenwerken met een veroordeelde? Wilders zei na de uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie van dit land dat hij zich daar niets van aan trekt “Ik zeg wat ik wil.” Beste Pieter, herinnert u hem hieraan als u formatiegesprekken voert? En verlaat u de kamer als hij niet op zijn woorden terugkomt?

Beste Pieter, herinnert u hem aan zijn uitspraken dat Nederland een “nep parlement” heeft, dat “rechters laf zijn en de rechtstaat begraven” "dat Noord Korea nog een beter rechtssystseem heeft dan Nederland" toen hij eerder veroordeeld werd? Kunt u zich vinden in een mogelijke premier met een strafblad? Heeft een premier geen VOG nodig? Welk mondiaal unicum dat is?

Beste Pieter, u wilt zich sterk maken voor een nieuwe bestuurscultuur. Gaat u dat doen met een eenmanspartij die uit de Europese Unie wilt stappen, die lak heeft aan de rechterlijke macht, die het parlement minacht, die één miljoen islamitische Nederlanders tweederangsburgers vindt en hen het liefst het land uit jaagt, de Grondwet met voeten treedt door Koran, islamitische scholen en moskeeën te willen verbieden?

Beste Pieter, wilt u werkelijk samenwerken met deze heer Wilders, die ook op de uitslagenavond weer roept dat er een einde moet komen aan ‘asieltsunami’s’ en daags daarvoor aangeeft “nul’ asielzoekers te willen toelaten? Beste Pieter, hoe gaat u dat verantwoorden aan uw brede christelijke achterban, aan uw eigen christelijke geweten?

Beste Pieter, zijn er niet genoeg voorbeelden in de geschiedenis en elders op de wereld van politici die zich omwille van de macht plotseling anders voordoen, dan ze altijd waren? En dat zij, nadat ze die macht hebben verkregen, weer de ondemocratische leiders blijken, maar met de zegen van hen die hem in het zadel hebben geholpen?

Beste Pieter, u bent net herstellende van een burn-out, dus u weet wat dat voor lijdensweg dat was. Wilt u alstublieft er alles aan doen om te voorkomen dat heel Nederland in een burn-out komt? Het vergt wat moed, op de korte termijn wat politiek gemanoeuvreer. Maar, beste Pieter, in het belang van Nederland, de sleutel voor een democratisch bestuur ligt echt in uw hand. Gebruik het met verstand, in het belang van de door u zo gewenste nieuwe bestuurscultuur.

Beste Pieter, veel dank, mede namens de 11 miljoen Nederlanders die niet PVV stemden


Kabelgraver als kennismigrant mag van VVDOmdat migratie zo’n belangrijk onderwerp is tijdens deze verkiezingen. En omdat migratie verward wordt met asiel, terwijl dat slechts 11% van de totale migratie uitmaakt in Nederland. Daarom nog wat nuttige informatie over die andere 89 procent.

Vorig jaar kwamen er bijna 30.000 zogenaamde kennismigranten naar Nederland: een ruime verdubbeling (sic!) ten opzicht van 2019, het jaar voor Corona. Dat zijn migranten die officieel mogen komen om bij te dragen aan innovatie van de Nederlandse economie. ASML, Philips, Shell, dat soort bedrijven.

Uit een artikel in NRC blijkt dat daarvan schromelijk misbruik wordt gemaakt. Er zijn ruim 10.000 bedrijfjes in Nederland die zogenaamde kennismigranten uitnodigen. Als die bedrijven garant staan en op papier beloven dat de migranten maandelijks minimaal 5000 euro bruto verdienen( dat zijn de enige voorwaarden) krijgen de migranten automatisch een verblijfsvergunning.

In de praktijk betekent dat de graafmachines die nu massaal glasvezelkabels in de grond leggen gebruik maken van Turkse chauffeurs die als kennismigrant een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Of dat niet raar is? Zeker wel, maar de IND laat de controle over aan…. diezelfde bedrijven. Slechts 1% van die bedrijven wordt jaarlijks fysiek bezocht door de IND of het allemaal wel echt klopt. Het openbaar ministerie noemt het gebrek aan controle „bewuste naïviteit” vanuit de overheid. Een officier van justitie, gespecialiseerd in arbeidsuitbuiting: „Voor een groot deel vanwege economische belangen.”

Goed om hieraan toe te voegen dat overheid in dit geval synoniem is aan VVD, omdat deze partij al meer dan 10 jaar de vreemdelingenportefeuille beheert in opeenvolgende regeringen.

Of politieke partijen hier niet wat aan moeten doen, zeker die zo de mond vol hebben over “grip op migratie”? Zeker, maar dat gebeurt niet. De VVD vindt dat arbeidsmigratie goed is vor de economie. De partij kreeg een donatie van 100.000 euro van Frank van Gool, eigenaar van een arbeidsbureau dat migranten naar Nederland haalt. In het TV programma ‘Kiespijn’ werd deze week een video getoond hoe Van Gools bedrijf Otto Workforce deze migranten huisvest tussen houten pallets…

“Ik ken studenten die slechter gehuisvest zijn”, becommentarieerde Fred Teeven, oud-staatssecretaris vreemdelingenbeleid, VVD’er en Kiespijn panellid.

Veel asielzoekers ook, maar daarvan vindt de VVD dat dat eigenlijk aan henzelf te wijten is: ze moeten gewoon niet komen, dan is het opvangprobleem opgelost. Als er zoveel misstanden en misbruik zijn rond arbeidsmigratie, waarom focussen politieke partijen zich zo op asiel? Waarom worden zij zo gedehumaniseerd?

Drie antwoorden:

1). Migratiedeskundige Hein de Haas: “Sinds de Val van de Berlijnse Muur. Er was een nieuw vijandsbeeld nodig.”

2). Asielzoekers krijgen geen stem en dus geen weerwoord

3). En: “It’s the economy, stupid.”

 


Stem niet op partijen die onzin vertellen over ...Demissionair minister en voormalig vluchteling Dilan Yeşilgöz legde kort na de val van het kabinet uit waarom het kabinet was gevallen. Gevluchte mensen zouden volgens haar eenmaal in Nederland 'heel veel' familieleden over laten komen. En dus wilde de VVD gezinshereniging inperken, cynisch omdat Yesilgöz zelf via gezinshereniging naar Nederland is gekomen. Wat Yeşilgöz beweerde, is niet waar. En daar is ze al heel vaak op gewezen.

Het CBS zocht uit dat in de afgelopen tien jaar minder dan 1 familielid per statushouder volgde. Toch stelde Yeşilgöz, tijdens het RTL verkiezingsdebat op 12 november opnieuw dat er sprake is van ‘nareis op nareis op nareis.’ Feiten lijken er niet toe te doen als het aan deze voormalig vluchtelinge ligt.

In de VVD campagnespotjes laat ze een migrantenmeneer aan het woord die bang is “voor stromen migranten die onze kant uitkomen”. Gevaarlijke retoriek, want er komen geen “stromen migranten” naar Nederland, dat is valse beeldvorming. Maar Yesilgöz geeft in de migrantenmeneer in het spotje volkomen gelijk en zegt dat ze “grip wil op migratie”. Twee migranten die hun eigen afkomst verloochenen, zo diep kan het zinken.

Het gaat in al deze gevallen om asielmigratie, dat is 11 procent van het totaal van de ruim 400.000 migranten die jaarlijks naar Nederland komen. Blijven die allemaal? Nee. Het aantal mensen dat zich definitief vestigt ligt al decennia rond de 50.000 per jaar. Zonder hen zou de Nederlandse bevolking nog meer vergrijzen dan ze al doet.

En uitgerekend de migranten die Nederland graag wil behouden, vertrekken weer. Deze week publiceerden de IND en het CBS een onderzoek waaruit blijkt dat het door de regering zo gewenste (sic!) kennis migratiebeleid niet erg lukt. Slechts 1 op de 3 kennismigranten blijft in Nederland wonen. Dat zijn er rond de 4000, terwijl er jaarlijks zo’n 12.000 kennismigranten (hoog opgeleid, nodig voor innovatie, kennisindustrie zoals ASML, Philips, Shell) een visum krijgen. De overige 8000 vertrekken binnen een 5 tot 7 jaar. Terwijl het beleid er nu juist op is gericht dat alle kennismigranten hier blijven.

Wat zich hier wreekt is een migratiebeleid gericht op toekomst, gebaseerd op feiten. Welke partijen dat niet willen? NSC, BBB, VVD, PVV, CDA. Welke partijen daar wel naar kijken? D66, GroenLinks/PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Bij1, Denk, Volt.Overview