Stem niet op partijen die onzin vertellen over migratieDemissionair minister en voormalig vluchteling Dilan Yeşilgöz legde kort na de val van het kabinet uit waarom het kabinet was gevallen. Gevluchte mensen zouden volgens haar eenmaal in Nederland 'heel veel' familieleden over laten komen. En dus wilde de VVD gezinshereniging inperken, cynisch omdat Yesilgöz zelf via gezinshereniging naar Nederland is gekomen. Wat Yeşilgöz beweerde, is niet waar. En daar is ze al heel vaak op gewezen.

Het CBS zocht uit dat in de afgelopen tien jaar minder dan 1 familielid per statushouder volgde. Toch stelde Yeşilgöz, tijdens het RTL verkiezingsdebat op 12 november opnieuw dat er sprake is van ‘nareis op nareis op nareis.’ Feiten lijken er niet toe te doen als het aan deze voormalig vluchtelinge ligt.

In de VVD campagnespotjes laat ze een migrantenmeneer aan het woord die bang is “voor stromen migranten die onze kant uitkomen”. Gevaarlijke retoriek, want er komen geen “stromen migranten” naar Nederland, dat is valse beeldvorming. Maar Yesilgöz geeft in de migrantenmeneer in het spotje volkomen gelijk en zegt dat ze “grip wil op migratie”. Twee migranten die hun eigen afkomst verloochenen, zo diep kan het zinken.

Het gaat in al deze gevallen om asielmigratie, dat is 11 procent van het totaal van de ruim 400.000 migranten die jaarlijks naar Nederland komen. Blijven die allemaal? Nee. Het aantal mensen dat zich definitief vestigt ligt al decennia rond de 50.000 per jaar. Zonder hen zou de Nederlandse bevolking nog meer vergrijzen dan ze al doet.

En uitgerekend de migranten die Nederland graag wil behouden, vertrekken weer. Deze week publiceerden de IND en het CBS een onderzoek waaruit blijkt dat het door de regering zo gewenste (sic!) kennis migratiebeleid niet erg lukt. Slechts 1 op de 3 kennismigranten blijft in Nederland wonen. Dat zijn er rond de 4000, terwijl er jaarlijks zo’n 12.000 kennismigranten (hoog opgeleid, nodig voor innovatie, kennisindustrie zoals ASML, Philips, Shell) een visum krijgen. De overige 8000 vertrekken binnen een 5 tot 7 jaar. Terwijl het beleid er nu juist op is gericht dat alle kennismigranten hier blijven.

Wat zich hier wreekt is een migratiebeleid gericht op toekomst, gebaseerd op feiten. Welke partijen dat niet willen? NSC, BBB, VVD, PVV, CDA. Welke partijen daar wel naar kijken? D66, GroenLinks/PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Bij1, Denk, Volt.
Comments

j van bodegomZondag 19 November - 15:53 

Geachte heet Corduwener,, via mijn vriend Peter te Nuyl en Linkedin kreeg ik het artikel over Dilan Y. binnen. Is haar commentaar inmiddels verschenen? zie niets op internet. Graag uw mening. Beste groet, Joost van Bodegom Nee, dat is niet het geval, beste groeten Jeroen


Aleid van der SpekZaterdag 18 November - 11:13 

Van harte eens! Kunt u ook nog zeggen hoe CU hierin staat? Het standpunt van de Christenunie is: https://www.christenunie.nl/standpunt/vluchtelingen
Your comment


ANTI-SPAM:


Overview