Mevrouw Yesilgoz, meneer EllianU behoort tot een partij die aantoonbaar de weg kwijt is. Sinds u, vluchtelingenkinderen Yesilgoz en Ellian, de toon zetten, staat liberaal voor een extreme vorm van narcistisch schizofrenie. Uw linkerhand wil een Spreidingswet, en de rechterhand wil dit mordicus niet, maar beide verdedigt u dit met “grip op migratie”, dat inmiddels in het refrein van het VVD partij lied is opgenomen.

Hoe weerbarstig het krijgen van “grip op migratie” mogen de heren Klaas Dijkhoff, Mark Harbers, Eric van der Burg én mevrouw Broekers-Knol uitleggen: wat ze gemeen hebben is dat ze allen staatssecretaris Vreemdelingenzaken waren, lid van de VVD en mislukt in het grip krijgen op wat dan ook, al sinds 2011…

Een andere staatssecretaris, Geoffry van Leeuwen, ook VVD, kapte de financiële steun aan de VN vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen, UNRWA, af. “Een politiek signaal”, noemde deze voormalige diplomaat, tegenwoordig paladijn van VVD premier Mark Rutte dat. 2.2 miljoen Palestijnse burgers afsnijden van humanitaire hulp, terwijl ze in eigen land, nergens meer heen kunnen. De belegerde Gazastrook waar het adagium “stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” door Israëlische buren met bommen en tanks erg letterlijk wordt uitgevoerd, is afgesneden van de rest van de wereld, en nu dus ook van hulp.

Het “politieke signaal” betreft de veroordeling van 12 (sic!) medewerkers van UNRWA die zouden hebben meegedaan aan de terroristische aanval van 7 oktober 2023. Twaalf van de 13.000 tellende staf. Van Leeuwen lijdt, op gezag van Rutte, ook aan schizofrenie. Want de levering van onderdelen voor Israëlische bommenwerpers vanuit Nederland wordt niet opgeschort, ook niet na de eerste, voor Israël vernietigende, uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Geen “politiek signaal” in dit geval?

De Palestijnen zitten als ratten in de val. Maar er komt een dag dat de grenzen opengaan, dat ze massaal het oorlogsgebied ontvluchten. Kunnen ze dan in Nederland op asiel rekenen? Als het aan de VVD ligt niet: er moet immers “grip komen op migratie”. En opvang in de regio gaat voor.

De UNHCR is verantwoordelijk voor opvang in die regio. Nederland betaalt daar nu nog goed aan mee. Maar ook daaraan komt een eind als de VVD haar zin krijgt: ze wil miljarden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, en dat departement vervangen door een ministerie van buitenlandse handel. Dat daarmee de bodem onder het beleid “opvang in de regio” wordt weggevaagd is “collateral dammage”.

Ontwikkelingssamenwerking betaalt ook de opvang van asielzoekers in Nederland voor het eerste jaar. Oneigenlijk, onwenselijk en onkies. Maar de VVD gaat nog een stapje verder: door ontwikkelingshulp weg te bezuinigingen wordt dus feitelijk de asielopvang in Nederland onmogelijk gemaakt. Is dat de final solution voor “grip op migratie”?

Als dat nu eens waar zou zijn… maar Nederland maakt deel uit van een wereldgemeenschap waar bindende afspraken zijn over mensenrechten, de verplichting ontheemden en vluchtelingen op te nemen en asielprocedures correct af te handelen, inclusief een humane opvang.

Dilan Yesilgöz en ook Ulysse Ellian, beide lid van de VVD, beide uitgesproken tegen asiel en migratie, beide kinderen van erkende vluchtelingen, beide in de positie om op te komen voor de lotgenoten van uw ouders. En beide schizofreen én hypocriet als het juist daarom gaat.

 
Comments

No comments posted

Your comment


ANTI-SPAM:


Overview