Blog

De (n)macht van de zwijgende meerderheid7000 mensen liepen dit weekeinde mee in de Nacht van de Vluchteling.

7000 vrouwen, mannen, meisjes, jongens liepen minimaal 10 kilometer en maximaal zelfs 40 kilometer van Rotterdam naar Den Haag, van Amersfoort naar Utrecht, van Nijmegen naar Arnhem, van Haarlem naar Amsterdam, van Tilburg naar ’s Hertogenbosch.

7000 deelnemers voor vluchtelingen… dat zijn er exact 6999 meer dan Wilders op de been brengt in zijn partij tégen vluchtelingen – de PVV heeft maar één lid, Wilders zelf, en met één been kun je niet lopen.

500 mensen werkten mee met de Nacht van de Vluchteling, als vrijwilligers. Dat zijn er 499 meer dan Wilders achter zich heeft binnen zijn éénmans partijtje.

Ruim 1.6 miljoen euro brachten de 7000 lopers en 500 vrijwilligers bij elkaar: dankzij de duizenden en duizenden sponsors die hen steunden, moreel én financieel.

De Nacht van de Vluchteling, ooit door stichting Vluchteling bedacht, als een solidariteitsactie: 40 kilometer lopen om te voelen wat een vluchteling, die een veelvoud van die afstand loopt, op zoek naar veiligheid, een warm welkom.

De 7000 + 500 + de duizenden en duizenden mensen die het afgelopen weekeind die solidariteit met vluchtelingen door het hele land toonden, in regen, met harde wind, in het holst van de nacht, hebben meer gepresenteerd dan wat ze fysiek volbrachten.

Ze hebben laten zien welk enorm draagvlak er in Nederland bestaat voor vluchtelingen.

Ze hebben laten zien dat de rabiate, xenofobe taal , het racistisch gedrag in woord en daad van de Wildersjes, de Fabertjes, de Bosmaatjes, de Grausjes en al dat andere gepeupel dat de PVV bevolkt, niet de meerderheid vertolkt en al helemaal niet vertegenwoordigt.

De meeste Nederlanders, ruim twee op de kleine drie om precies te zijn, hebben niet voor hen gekozen, hebben niet op hen gestemd, voelen zich door het autocratische gedrag van Wilders niet aangesproken. Ze zien in het even mistroostige als lachwekkende gehannes met kandidaat ministers hun gelijk: deze zelfbenoemde autocraat met allang verlopen Mozartkapsel is niet in staat zijn eenmanspartij te leiden, laat staan iets te betekenen voor dit land. Hij zegt er te zijn voor alle echte Nederlanders, maar heeft werkelijk geen idee wie dat zijn.

Die echte Nederlanders, dat zijn de 7000 mensen die afgelopen weekeinde meeliepen in de Nacht van de Vluchteling, de 500 vrijwilligers, de tienduizenden donateurs. Voor even waren ze niet die zwijgende meerderheid, maar helder zichtbaar, herkenbaar, met gele hesjes, gele T-shirts felle lampjes die de nachtelijke duisternis verlichtten.

Als gidsen naar betere tijden.

U hoeft ze alleen maar te volgen.

 


ik ben het volk en het volk ben ikMussolini, de grootvader van de Italiaanse premier Meloni predikte: ‘Ik ben het volk en het volk dat ben ik’. En Geert Wilders papegaait hem na: Ik ben de PVV en de PVV, dat ben ik. Eerst de echte leider, het enige lid van zijn eigen partij, nú de echte en vooral enige leider van de extreemrechtse regering die straks op het Haagse Noordeinde op het borders staat, straks de leider van implosie van democratisch Europa – niet alleen, maar samen met die anderen die zichzelf ook tot enige échte leiders hebben uitgeroepen: Meloni, de Franse Le Pen, de Hongaarse Orban, de Vlaamse Van Grieken en zo meer. De winnaars van de Europese verkiezingen.

Denk niet dat het allemaal wel mee zal vallen, zoals nogal wat journalisten en wetenschappers willen doen geloven. Dat de democratie sterk genoeg is, dat de meerderheid van de bevolking niét extreemrechts heeft gestemd, dat de soep niet zo heet gegeten wordt en andere sussende woorden.

Tien jaar geleden riep de vers gekozen Hongaarse Orban dat de democratie in zijn land sterk genoeg was. Om vervolgens in rap tempo de rechtsstaat te ontmantelen, media naar zijn hand te zetten, rechters te ontslaan, een grondwet aan te nemen die in strijd is met het Europese lidmaatschap. In Polen gebeurde parallel exact hetzelfde. Een nieuwe regering Tusk doet krampachtige pogingen te herstellen wat kapot is, maar zonder langdurige garanties dat het lukt.

In Italië worden oppositiegeluiden de mond gesnoerd, de publieke omroep – altijd een politiek stuurmiddel – misbruikt voor eigen rechtse doelen.

Dus nee, autocraten zijn niet redelijk, hoe mild ze zich ook presenteren. De reeks antidemocratische maatregelen die Wilders in de veelbesproken ijskast heeft gezet, zijn bedoeld om ze langer houdbaar te maken. Anders had hij ze wel in de prullenbak kunnen gooien, toch?

Autocraten zijn uit op macht, en als ze die eenmaal in hun handen hebben, is het verdomde moeilijk om dat weer ongedaan te maken.
Autocraten die binnen een democratische bestel opereren, weten dat die macht het beste bereikt kan worden door die democratie van binnenuit “uit te hollen” – quote Wilders.

Autocraten weten dat de macht via de stem van het volk gaat – dus zoeken en vinden ze een zondebok: de migrant. Die heeft zelf geen stem, wordt dus niet gehoord, heeft een andere kleur, een andere cultuur, dus die ideale personificatie van alles wat fout gaat: van woningnood, tot gebrek aan zorg, van onverzorgde plantsoenen tot overvolle treinen op dinsdagmorgen. Migratie: weg ermee.

Daarna volgt de door de autocraat benoemde elite: de rechters, de media, de cultuur, de wetenschap. Alles wat kennis heeft en/of uitdraagt, weg ermee. In de plaats daarvan oneliners, slogans, tweetjes en tiktok.

Wees niet naïef, niet goedgelovig. Het komt allemaal wel goed, maar niet gratis, niet zonder tegengeluid, niet zonder democratische tegenactie. In het belang van de rechtstaat, begin ermee. Vandaag. Morgen is te laat.

 


Goedemorgen #DickSchoofAl van de schrik bekomen? Aan uw eerste persconferentie te zien niet echt, de zenuwen spatten er vanaf. “Ik wil graag premier zijn van alle Nederlanders”. De journalisten in de zaal maakten er de headlines van. Terwijl écht nieuws natuurlijk was geweest als u had gezegd: “Ik ben alleen de premier van Nederlanders die op de partijen hebben gestemd die mij tot premier hebben verkozen.”

En het was bovendien niet uw eigen tekst, maar gejat van #GeertWilders die dat als nieuwe slogan heeft bedacht na en door de verkiezingswinst. Terwijl als iemand de afgelopen twintig jaar heeft in woord en daad bewezen het begrip ‘échte Nederlander’ zo nauw mogelijk te definiëren, het de leider van de PVV is geweest. Om te beginnen met zijn eigen eenmanspartij.

Wat heeft deze Wilders u opgedragen te doen de komende tijd? U mag de Vreemdelingenwet ongedaan maken, door een asielcrisis uit te roepen, vluchtelingen hun definitieve verblijfsstatus te ontnemen, ze tot in lengte van dagen in AZC’s op te sluiten omdat ze geen woning meer mogen hebben, en u kleedt die opvang zover uit dat zelfs de huidige crisisnoodopvang (tenten) er luxeresorts bij lijken.

U heeft die Vreemdelingenwet zelf gemaakt, in 2000, toen u directeur van de IND was…

U mag in Brussel gaan uitleggen dat Nederland een asielcrisis heeft, zodat geen asielzoeker hier nog binnenkomt. U heeft die crisis in de jaren dat u directeur van de IND was mede zelf veroorzaakt, door de personeelssterkte niet op orde te houden, waardoor ellenlange wachtlijden zijn ontstaan. Als iemand weet dat Nederland geen asielcrisis heeft, maar een opvangcrisis, dan bent u het.

Hoe legt u deze schurende en botsende werkelijkheden ’s avonds aan uw vriendin uit, als u thuis komt na weer een dag geduw en getrek met Wilders?

Wat heeft u ertoe gebracht om “ja” te zeggen tegen de vraag om premier “van alle Nederlanders” te worden? Hoe ging dat in zijn werk? Vroeg uw minister #DilanYesilgöz na afloop van het wekelijkse managementoverleg: “Dick, blijf nog even zitten. We willen nog wat bespreken.” En voor u kon vragen wie is “we”, kwam die Wilders uit de antichambre.

Verguld was u. En omdat ijdelheid een mens niet vreemd is, en u zeker niet als we afgaan op de beschrijvingen van uw persoon, zei u ja, Niet onmiddellijk, maar diplomatiek na het befaamde nachtje slapen.

Een doorwaakte nacht moet het zijn geweest. Waarin uw vriendin u heeft gevraagd of u werkelijk de premier wilt zijn van het allereerste extreemrechtse kabinet dat Nederland in haar eeuwenlange historie kent? Of u werkelijk naar de pijpen wilt dansen van een politicus die de afgelopen jaren in zoveel haat heeft gehandeld, dat grote groepen mensen zich in Nederland niet meer thuis voelen? Echte Nederlanders? Wilt u werkelijk premier zijn van een VVD-vluchtelinge die haar carrière heeft geplaveid met leugens, vaak ten kosten van haar lotgenoten, de vluchtelingen? Wilt u werkelijk premier zijn van een boerenleidster die moslims verkettert, studenten als pre-terroristen bejegend? Wilt u werkelijk premier zijn van de leider van het Nieuw Sociaal Contract, die er sinds de oprichting enkele maanden geleden in is geslaagd al die drie woorden om zeep te helpen?

Maar tja… ijdelheid hè. Dat begreep uw vriendin ook toen na een nachtje praten, een zeer mager zonnetje doorbrak. Het heeft in de maand mei nog nooit zo hard en veel geregend.

 

 


Dag #EricvanderBurgU heeft gehuild. U heeft de tranen de vrije loop gelaten. De laatste staatssecretaris die dat overkwam heette Hans Vijlbrief omdat hij zijn belofte over de duizenden slachtoffers van het Groninger aardbevingsschandaal niet kon waarmaken. U huilt omdat u uw beloftes naar de tienduizenden asielzoekers niet kan waarmaken. Uw partijgenote #DilanYesilgöz stak u een mes in de rug, trok op gezag van #GeertWilders de Spreidingswet terug. Yesilgöz overtreft Judas, als het om haar eigen carrière gaat.

U huilt omdat het er serieus naar uitziet dat ook deze zomer asielzoekers buiten moeten slapen, in het kleiige land bij Ter Apel.

U huilt omdat dat juist voor demagoog Wilders reden is om te wijzen: “Zie we kunnen de asieltsunami niet aan. Het moet stoppen.” Hij roept de noodtoestand uit, asielcrisis. Door hem zelf veroorzaakt, maar hij draait zijn woorden zo dat inmiddels één op de drie ‘echte’ Nederlanders hem blindelings gelooft.

U huilt omdat uw partijgenote Yesilgöz ook achter Wilders staat als het gaat om het huisvesten van statushouders. Geen voorrang bij woningtoewijzing (‘Echte Nederlanders eerst’), dus nog langer wachten in toch al overvolle asielzoekerscentra, nog meer problemen met de opvang, nog meer mensen die in het kleiige land bij Ter Apel buiten moeten wachten, eten, slapen. Nog meer redenen voor demagoog Wilders om de grenzen te willen sluiten.

U huilt opdat we dat allemaal moeten weten, terwijl u tegelijkertijd weet dat één op de drie echte Nederlanders niet naar u luistert. Uw partijgenote Yesilgöz, zelf dochter van een vluchteling, in Nederland dankzij gezinshereniging, op de eerste plaats. Uw woorden staan haar ambities in de weg, uw daden hinderen haar tocht naar het Torentje.

U huilt omdat we de tranen van de vluchtelingen niet willen zien. Hoe zij in dat zogeheten coalitieakkoord worden weggezet als hinderlijke tweederangs burgers, die geen recht hebben op een veilige haven, die het zonder rechtshulp moeten doen, waarvan de opvang nog meer uitgekleed wordt dan ze al is, die het recht op verblijf wordt ontzegd.

U huilt omdat dat de norm dreigt te worden: asielzoekers de grens over. Van Nederland naar België, Duitsland en vandaar verder over de rand.

U huilt omdat het nog erger kan, zoals uit onthullingen van het journalistencollectief Lighthouse Reporters deze week blijkt: vluchtelingen gedeporteerd naar de woestijn, om daar een gruwelijke dood door honger, hitte en dorst tegemoet te gaan. Onzichtbaar, buiten het zicht van iedereen, maar wel met instemming én met geld van de Europese Unie. Dus van ons belastinggeld. U huilt omdat u weet dat we dus medeplichtig zijn. Indirect, maar niettemin wel degelijk.

U huilt. Maar heeft het wat geholpen? Heeft u, nadat de tranen gedroogd waren, gezegd: “Tot hier en niet verder?” Heeft u tegen uw partijgenote Yesilgöz gezegd: “Tot hier en niet verder!” En heeft ze u dan met droge ogen aangekeken en geantwoord”Wilders wil is wet.” En toen gewezen op het kruisje onderaan het coalitieakkoord en bevolen: “Hier tekenen Eric…” ?

 

 


Dagdag #MarkRutteHet aftellen is begonnen. Nog een paar daagjes en dan mag u de boedel overdragen. Op naar de nieuwe functie. Secretaris-generaal van de NAVO. U weet waar de NAVO voor staat? Vrede en veiligheid. Enig besef wat dat betekent? Dat hebben ze u in de sollicitatieprocedure toch wel uitgelegd? O, er was geen procedure. Nou vooruit dan, de uitleg: vrede en veiligheid betekent ondermeer, maar in ieder geval het beschermen van onschuldige burgers tegen tomeloos geweld.

U begrijpt dat goed als het bijvoorbeeld over burgers in Oekraïne gaat. “Oekraïne heeft meer nodig om zijn burgers te beschermen”, twitterde u vorige maand, en u schreef blindelings een check van nog eens een miljard euro uit.

Hoe staat het met de bescherming van de miljoen burgers die in Gaza zijn samengedreven door Israël. De dreiging van een genocide die zich daar aftekent? U weet wat genocide betekent? “Genocide is een ander woord voor volkenmoord, de misdaad van stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan.” Waarvan nu op dit moment dat u dit leest in Gaza sprake is.

Is er voor hen ook vrede en veiligheid? U vindt kennelijk van niet, want in uw beleving heeft “uw vriend”(uw woorden) Netanyahu nog niet de door u zelf bedachte rode lijn overschreden. Hoeveel mensen moeten daar nog gedood worden, eer bij u het besef indaalt dat het ook hier om mensen gaat die snakken naar vrede en veiligheid?

Hoe staat het met uw geheugen als het om Tunesië gaat? U sloot er een deal, bijna een jaar geleden. Weer met veel geld. Ditmaal om migranten tegen te houden. Ook met semantisch woordgebruik. U wist dat Tunesië op de dag dat u er was migranten de woestijn instuurt, waar deze mensen sterven van honger en dorst? U weet dat die gruwelijke praktijken tot op de dag van vandaag doorgaan? U weet dat het mensen zijn uit Soedan die daar de oorlog en, alweer, een nakende genocide ontvluchten? Omdat ze vermoord worden om wie ze zijn? En dat om wie ze zijn de Tunesische president Saied, waarmee u de hand schudde, verordonneerde dat ze uitgeroeid moeten worden.

U weet dat in Egypte hetzelfde gebeurt? Het land waarmee, naar uw Tunesisch model, een deal werd gesloten om migranten tegen te houden. En dat land houdt Soedanezen tegen die de genocide in eigen land ontvluchten. En houdt de grens met Gaza dicht, omdat de president Sisi geen Palestijnse vluchtelingen over de vloer wil, ook al speelt zich in Gaza een nakende genocide af.

Vrede en veiligheid, daar gaat u straks over. U zult bovenstaande feiten wel niet met die woorden op uw CV hebben gezet, maar er wat semantische draaien aan hebben gegeven. Anders was u nimmer door de selectie gekomen. Voor de NAVO was het misschien beter als u nog een tijdje hier bleef. En, hoe cynisch ook, voor Nederland ook, als we zien wie zich straks in uw Torentje mag nestelen.

 Overview