Hobbels en dalenNog meer theater

Nog meer theater

In het land van de koning kon je niet ver kijken: het uitzicht werd belemmerd door de volgende heuvel, zelfs als je op een heuvel stond, ook een hele hoge, zag je alleen maar de volgende hobbel. Daarom heette het Land zonder Horizon.

Wie in het Land zonder Horizon verbleef, liep bijna in de wolken. Je blikte weliswaar alleen uit op de volgende heuvel maar je keek altijd neer op de rest van de wereld. Daarom dachten de mensen dat ze boven iedereen verheven waren. Niet alle mensen dachten zo, er waren er namelijk nogal veel die niet op de heuvels mochten komen, maar in de dalen moesten blijven. Maar zij die erin waren geslaagd om tot op de toppen te klimmen, keken diep neer op alles wat beneden hen krioelde. Het had hen heel wat moeite gekost om zo hoog te komen; veldslagen hadden ze erom gevochten en gewonnen, maar uiteindelijk waren ze daar waarvan ze dachten dat ze hoorden: in de wolken en dichtbij de hemel.

Wat ze niet helemaal doorhadden, daar bovenop de heuvels, dat ze zover waren gestegen dat ze het zicht op de realiteit kwijt waren. Vooral de koning had daarvan erge last. hoewel hij dat zelf niet zo ervoer. Hij vond dat hij altijd gelijk had en als hij het niet dat, dat trad onmiddellijk weer regel 1 in werking: hij had altijd gelijk.

De mensen diep in het dal hadden er geen verweer tegen: de heuvel was te hoog en bovendien mochten ze er niet op klimmen. Dat was de straf die ze collectief droegen. Straf voor het Grote Erg dat ze op hun geweten hadden en daarom samen moesten dragen.

Misschien was het maar beter ook voor hen, want op de hevel was het niet allemaal koek en ei laat staan pais en vree. De koning die altijd gelijk had, bevocht dat recht te vuur en te zwaard, bij het ontbreken van argumenten. Niet iedereen legde zich daarbij neer. Er waren broers en halfbroers en neven en ooms die vonden dat de koning het wat te hoog in de bol had gekregen, misschien wel omdat hij zo dicht bij de zon stond daarboven op die berg. Ze betwisten zijn gelijk maar dat was niet zo verstandig: als beloning wachtte hen de grot, waarin ze opgesloten werden. Uit arren moede besloten heel wat familieleden daarom de heuvels te laten voor wat ze waren en te vluchten naar de realiteit, kortom de echte wereld.

 Die echte wereld keek vanaf de buitenkant toe. De mensen van de echte wereld waren nog steeds niet helemaal over de schok van het Grote Erg en terecht. Maar op hun beurt werden ze door die schok zo verblind dat ook zij het zicht op de realiteit kwijt waren geraakt. Gewend als ze waren te denken en te handelen in Goed en Slecht, in Zwart en Wit, hadden ze unaniem besloten dat de koning goed was en de rest slecht. Dat vertaalden ze in grote zakken Waarde, die met vlietuigladingen vol werden aangeleverd. Het vliegveld lag zoals gebruikelijk op een heuvel van de hoofdstad en dus bleef de Waarde vooral op die heuvel.

De echte wereld had geen idee wat zich op de heuvels afspeelde: het was een groot mysterie en de mensen bovenop de heuvel wilden dat graag zo houden. De koning voorop, die deed er alle moeite voor om het myserie nog mysterieuzer te maken dan het al was. En omdat hij op de heuvel zat en de echte wereld er ver naast, was dat een fluitje van een cent. Van de echte wereld kwam geen ongetogen woord; en als het er wel kwam dan riep de koning gewoon dat het Grote Erg ook haar schuld was en dan werd het onmiddellijk heel stil.

Voor de liefhebber van sprookjes mag het duidelijk zijn dat zich nog veel verwikkelingen voor zouden doen: zou de koning het volhouden tegenover het groeiende ongenoegen van zijn neven, broers en ooms? En wat deed het volk in de dalen? Zou het de heuvels bestormen of besloot het om een eigen wereld in te richten naast de heuvels?

En de koning? Tja, de koning, dat was wel grappig: hij zei dat hij geen koning eas, maar dat was meer om de mensen voor het lapje te houden want diep in zijn binnenste was hij wel een echte koning, net zoals zijn overgrootvader en diens vader en diens vader. En wat die allemaal gemeen hadden was dat ze gelijk hadden. En hadden ze het niet, dan trad gelijk regel nummer 1 in werking.
Comments

No comments posted

Your comment


ANTI-SPAM:


Overview